Vind je nieuwe baan!

Over Raaak.

Visie & Missie
Basiswaarden
Roadmap naar succes
Lokale aanwezigheid
Professionaliteit
Flexibiliteit als kans

Globalisering. Vergrijzing. Digitalisering. Het zijn de wereldwijde trends van dit moment. Deze wereldwijde ontwikkelingen maken mensen onzeker over hun toekomst. Kan mijn bedrijf de concurrentie met het buitenland aan? Nemen robots mijn baan over?

Mensen zijn onzeker over de toekomst, maar nu gaat het goed. Sterker nog: dankzij economische groei ontstaat in steeds meer sectoren krapte op de arbeidsmarkt. Voor de flexmarkt zijn de meest recente ABU-cijfers gunstig. Het aantal uren nam het 2de kwartaal van 2017 toe met 7% en de omzet steeg met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Robuuste groei realiseren
De gunstige economische omstandigheden zijn voor ons geen aanleiding om nu in te zetten op nog snellere omzetgroei. Op korte termijn focussen we op onze organisatiestructuur, groei van ondersteunende afdelingen en de interne opleidingen van onze medewerkers. De reden? Alleen zo kunnen we kwaliteit handhaven voor de lange termijn en duurzame groei realiseren die bestand is tegen conjuncturele invloeden.

Flexibiliteit vergroot de kans op succes
Flexibilisering zet door en is een niet te stuiten trend. Een flexibele organisatie, is een succesvolle organisatie. Wie snel inspeelt op nieuwe behoeften, wie slimmer kosten bespaart dan de concurrent, blijft succesvol. Hetzelfde kan gezegd worden over arbeidskrachten. Een flexibel mens, iemand die zichzelf blijft uitdagen en ontwikkelen, blijft waardevol voor de bedrijven van de toekomst.

Ontwikkelingen: goed of slecht?
Wij hebben niet de illusie dat we invloed hebben op wereldwijde trends. Globalisering, digitalisering, robotisering en vergrijzing zetten door, of Raaak Personeel dat nu wil of niet. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn niet ‘goed’ of ‘slecht’, maar onze reactie op deze ontwikkelingen kan wel goed of minder goed uitpakken. Wie weet wat de toekomst vraagt van bedrijven en werknemers, hoeft niets te vrezen.

Flexibilisering is een feit
In onze visie verandert de wereld steeds sneller en neemt de flexibilisering toe. Flexibilisering is een feit. Het is een gegeven. Het is onze missie om mensen en bedrijven te helpen het beste uit zichzelf te halen, door ze optimaal voor te bereiden op de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst. Dat doen we door onze persoonlijke, mensgerichte benadering, omdat we van mening zijn dat we zo de meeste waarde leveren aan kandidaten en opdrachtgevers.

Raaak Personeel heeft als hoofddoel de mensgerichte verbinding te zijn tussen de kandidaten en de opdrachtgevers. Met deze verbinding willen wij toegevoegde waarde leveren aan de arbeidsmarkt.

Wij geloven in 3 essentiële basiswaarden:

 1. Digitalisering is onomkeerbaar.
  En gaat in een versneld tempo verder. Ook op de arbeidsmarkt. Raaak Personeel houdt haar geloof in de juiste combinatie tussen mens en digitalisering (online en offline).
  Meegaan in digitalisering is noodzakelijk, vanwege:
  • Optimaliseren van operationele zaken
  • Reduceren van kosten
  • Waar mogelijk op te schalen.
  Tegelijktijdig is Raaak Personeel ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in digitalisering ondersteunend moeten zijn voor de mens.
 2. Lokale aanwezigheid.
  Dichtbij de kandidaten, dichtbij de bedrijven. Waar alle grote uitzenders centraliseren herijkt Raaak haar regionale locatiestrategie. Het is voor ons helder dat je door je lokale aanwezigheid, van grotere toegevoegde waarde bent voor je stakeholders.
 3. Professionaliteit.
  Raaak Personeel gelooft in professionaliteit. Onder andere op gebieden als kwaliteit (in één keer goed), vaktechnische en juridische kennis (voornamelijk de praktische toepassing hiervan), houding & gedrag, proactieve communicatie en uitstraling.

In dit hoofdstuk gaan wij dieper in hoe we waardevol kunnen zijn voor onze klanten en succesvol kunnen blijven. Om te groeien richten we ons op 3 speerpunten: 1. Digitalisering. 2. Lokale Aanwezigheid. 3. Professionaliteit.

Communicatie van mens tot mens
Wij geloven dat digitalisering bijdraagt aan groei. We zetten in op digitalisering, maar altijd ter ondersteuning van onze communicatie en bereikbaarheid. Digitalisering kan bijdragen aan kostenbesparing, maar de kostenbesparing is niet het primaire doel. Aangezien mensen 24/7 bij hun smartphone zijn, willen we online aanwezig zijn. We willen het communiceren met onze doelgroep zo simpel mogelijk maken: van mens tot mens. En of dat nu digitaal is met een videochat of onder het genot van een kopje koffie: als er maar laagdrempelig, persoonlijk contact is.

Klantrelatie is digitaal én menselijk
We willen de komende jaren beter laten zien wat onze toegevoegde waarde is. Zo brengen we kandidaten in beeld, die via ons een baan kregen. Wat maakt Raaak bijzonder? Hoe hebben we ze geholpen? We brengen het online in beeld. Ook bedrijven brengen we in beeld met behulp van video’s. Kortom: we laten beter zien wat we het resultaat is van onze arbeidsbemiddeling.
Het ultieme doel van onze website? Een klantrelatie die digitaal is én menselijk. Een bezoeker van de website, krijgt dezelfde persoonlijke behandeling als iemand die de vestiging binnenloopt.

Onze lokale aanwezigheid was, is en blijft een belangrijke pijler van ons succes.

Marjan de Groot is geboren en getogen in Alblasserdam. Het ‘uitzendbureau aan de dijk’ is een begrip in de regio Alblasserdam. Medeoprichter Mark van Oosterhout heeft zijn roots in Brabant, vandaar dat we daar ook actief zijn met 3 vestigingen. Nieuwe vestigingen geven wij de tijd en ruimte om zich te wortelen in de lokale regio.
De lokale aanwezigheid versterken wij door:

 1. Geleidelijke groei. Door jaarlijks niet meer dan 1 vestiging te openen, krijgen de nieuwe vestigingen de tijd om zich te verbinden met bedrijven en binding te krijgen met de regio.
 2. Synergie door regionale samenwerking. Waar mogelijk werken vestigingen samen, bijvoorbeeld bij evenementen of kandidatenwerving. Op dit moment werken de regio Noord-Brabant (Oosterhout, Tilburg, Waalwijk) en de regio Drechtsteden (Gorinchem, Alblasserdam, Papendrecht, Capelle aan den IJssel) intensief samen.
 3. Vermijden onderlinge concurrentie door specialisatie. Vestigingen specialiseren zich in een branche en vermijden zo onderlinge concurrentie in grensgebieden. Zo waarborgen we de kwaliteit voor onze klanten.
 4. We verbinden ons aan de lokale gemeenschap. Wij sponsoren vooral lokale sportclubs, lokale evenementen en lokale instellingen. Doorgaans zijn het verenigingen waar onze collega’s zelf persoonlijk actief bij betrokken zijn.
 5. Onze collega’s, zeker ook de vestigingsmanagers, wonen en leven in of vlakbij de vestigingsplaats.

Samenwerking met lokale partners
Raaak werkt samen met lokale partners: publiek én privaat. Een voorbeeld? In West-Brabant zijn we een succesvol metaalproject gestart samen met het UWV en lokale metaalbedrijven. Inmiddels worden 8 mensen in 10 weken klaargestoomd voor een baan in de metaalsector.
Zie ook: Projectgroep metaal op stap naar een vaste baan

Samen met gemeente statushouders helpen
Raaak Oosterhout inventariseert bij statushouders hun mogelijkheden en samen met de gemeente Breda en lokale bedrijven organiseren we ontmoetingen. Ten slotte sponsoren we talloze goede doelen. Denk aan: de voedselbank Alblasserdam, Roparun, Korfbalclub OZB Rotterdam, Jeugdland, vv de Zwerver uit Kinderdijk, Twirlvereniging Oosterhout en diverse andere lokale clubs en goede doelen.
Zie ook: Raaak Oosterhout zet zich in voor statushouders

Hybride wagenpark, refurbished meubilair
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is bij ons beleid. Dat betekent ook milieuvriendelijk ondernemen. Zo is ons gehele wagenpark hybride en daardoor stoten we veel minder CO2 uit. Ons nieuwe hoofdkantoor is voorzien van refurbished kantoormeubilair. Wij willen een positieve stempel drukken op onze omgeving. Daarom belasten wij het milieu zo min mogelijk, werken we samen met externe partijen en steunen we positieve lokale initiatieven.

Professionaliteit is onontbeerlijk voor succes. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, investeren we in onze organisatie. Zo starten we in 2017 een trainingsprogramma voor alle medewerkers van Raaak.

Finance, Support & Marketing
Wij werken aan een professionele organisatiestructuur. Een professionele supportafdeling, zorgt ervoor dat we een goede service leveren aan onze klanten en optimaal bereikbaar zijn. Finance zorgt voor kostenbeheersing en een gezonde financiële huishouding. Marketing is verantwoordelijk dat onze toegevoegde waarde op uniforme en overtuigende wijze verteld wordt aan onze klanten. Deze professionalisering is volgens ons een voorwaarde voor duurzame groei en op dit moment in volle gang.

Serieuze sparringpartner
Doel is om een serieuze sparringpartner te zijn voor ondernemers. De oorzaken van personeelsproblemen zijn divers en zijn vaak het gevolg van wereldwijde trends, denk aan de eerdergenoemde globalisering, digitalisering en vergrijzing. Om volwaardig sparringpartner te zijn, moeten alle medewerkers een gezonde interesse hebben in de oorzaak en gevolgen van globale ontwikkelingen. Daarnaast moet er kennis zijn over alle actuele wet- en regelgeving, die van belang is.

Intern trainingsprogramma
We zijn in 2017 gestart met een intern trainingsprogramma. Nieuwe medewerkers volgen een intern trainingsprogramma van 2 weken. We behandelen een breed scala aan onderwerpen. Denk aan: commerciële trainingen, wet & regelgeving, het schrijven van een wervende vacaturetekst. Behalve dat nieuwe medewerkers deze training volgen, is die ook verplicht voor bestaande medewerkers. Doel is dat kennis up-to-date blijft en dat we Raaak-breed op een uniforme wijze werken.

Eerste werkdag sparren met de directeur
Waar krijg je de eerste werkdag een training van de directeur? Dat is typisch ‘Raaak’. Zo zorgen we voor toegewijde en kundige collega’s, die zorgen voor het succes van morgen. Bij veel uitzendorganisaties blijven werknemers gemiddeld minder dan 1 jaar in dienst. Niet bij Raaak. Wij waarderen onze medewerkers, die ervaren dat ook zo, wat blijkt uit hun trouw aan onze organisatie.

Het doel is altijd om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Treden uitzendkrachten in dienst van de opdrachtgever? Wij juichen dat toe, want investering in tevreden klanten is volgens ons het recept voor succes op de lange termijn. Mensen die via Raaak werken krijgen vaak een contract bij de opdrachtgever aangeboden. Ook dit zien wij als een bevestiging van onze succesvolle lange-termijn-strategie.

Wereldwijde ontwikkelingen als globalisering, digitalisering en robotisering maken onzeker over de toekomst. Een snel veranderende wereld, vraagt om flexibiliteit. Flexibele bedrijven, zijn succesvolle bedrijven. Flexibele werknemers, blijven waardevol voor toekomstige werkgevers.

Op korte termijn ontstaat er in steeds meer sectoren krapte, dat leidt tot meer vraag naar uitzenddiensten. De economische vooruitzichten voor de korte termijn zijn dus gunstig voor uitzenders en de vooruitzichten voor de lange termijn onzeker. Wij willen duurzame, geconsolideerde groei realiseren en investeren om die reden in de kwaliteit van onze klantrelatie, onze digitale dienstverlening en het kennisniveau van onze medewerkers.

Concreet zetten wij de komende 3 jaar in op: 1. Digitalisering. 2. Professionalisering. 3. Lokale aanwezigheid. Deze focus zal op de korte termijn leiden tot een minder snelle omzetgroei dan afgelopen 3 jaar. Wel zal Raaak blijven groeien, met een gecontroleerde groei van 1 vestiging per jaar, waardoor Raaak in 2020 gegroeid is naar 10 vestigingen.

Onze klanten, Top-MKB én kandidaten, zullen de vruchten plukken van deze strategie. We zullen een nog betere sparringpartner zijn, meegaan met de digitale ontwikkelingen en lokaal meer bekendheid genieten. Ons doel? Samen met onze klanten flexibiliteit zien als kans, om het allerbeste uit onszelf te halen.

De Raaak babbelbox.

Praatjes, weetjes & nieuwtjes.
 

Job Alert

Met een Job Alert zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste vacatures in jouw vakgebied!

Kies hier een vakgebied, meerdere mogelijk

Stel uw vraag