Dit is waarom een goede offboarding belangrijk is

74

Tijd steken in een goede onboarding, dat doen de meeste bedrijven wel. Maar de waarde van een goede offboarding is net zo belangrijk. Misschien wel belangrijker!

Waarom? Wij geven 5 redenen:

⒈ Positief imago:

 

Iemand die met een goed gevoel ‘het pand verlaat’ zal daar positief over vertellen in zijn sociale kring. Een negatieve offboarding daarentegen kan schade richten aan een werkgeversimago.

⒉ Kennisbehoud:

 

De vertrekkende werknemer deelt kennis en expertise met de rest van het team, waardoor waardevolle informatie en ervaring niet verloren gaan, en de kennisoverdracht - van de ene naar de andere medewerker - vergemakkelijkt wordt.

⒊ Gegevensbescherming


Een goed geplande offboarding-procedure zorgt ervoor dat toegangsrechten tot bedrijfssystemen en informatie ingetrokken worden. Dit minimaliseert het risico op gegevenslekken, diefstal van intellectueel eigendom en andere veiligheidsproblemen.

⒋ Langer productief:

 

Een respectvolle en professionele offboarding voorkomt dat vertrekkende werknemers negatieve gevoelens ontwikkelen, waardoor ze mogelijk hun werk minder serieus nemen en hun taken verwaarlozen.

⒌ Potentiële terugkeer:

 

Een positieve offboarding kan ervoor zorgen dat men in de toekomst als ambassadeur optreedt. Bovendien kan iemand in de toekomst terugkeren naar het bedrijf - mogelijk met nieuwe vaardigheden en ervaringen die nuttig zijn voor beide partijen.


VOLG ONS OOK OP

De Babbelbox

Dit gebeurt er