Homepage Certificering

ISO 9001 Gecertificeerd!

Sinds 14 maart 2023 is Raaak Personeel gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.
Het ISO 9001 Kwaliteitscertificaat is een wereldwijd erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Wij tonen hiermee aan dat Raaak Personeel volgens vastgestelde procedures werkt en continu blijft verbeteren waardoor we in staat zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden.
Raaak Personeel wordt jaarlijks getoetst door Normec Certification.


ABU lid

ABU-lid sinds 2009

Sinds de oprichting in 2009 is Raaak Personeel ABU-lid. Hiermee beloven wij dat wij ons hard maken voor een eerlijke, inclusieve en kansrijke arbeidsmarkt. Wij vinden eerlijk zakendoen cruciaal. Wij geloven in duurzame samenwerkingen. Niet voor niets blijven de meeste MKB-bedrijven jarenlang bij ons. In de eerste plaats, omdat wij snel de juiste kandidaat leveren. Maar evenzeer, omdat geplaatste kandidaten zich vaak lang aan ons binden.

VCU - Veiligheid

Raaak Personeel is in bezit van een VCU-certificaat. Hiermee tonen wij aan dat wij ons richten op belangrijke veiligheidseisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu zodat risico’s en ongevallen voor onze uitzendkrachten worden beperkt.
Raaak Personeel wordt jaarlijks getoetst door Control Union Certifications

NEN 4400-1

Deze NEN-norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming om vast te stellen of deze aan al haar verplichtingen uit arbeid voldoet. Deze verplichtingen zijn: de aangifte en afdracht loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Dit betekent voor u als klant dat u gevrijwaard bent van claims voor naheffing uit die verplichtingen.
Raaak Personeel wordt jaarlijks getoetst door Normec Certification