Privacyverklaring

Privacyverklaring Raaak Personeel 2022

Raaak Personeel gelooft in transparantie en echtheid en uw privacy zijn belangrijk voor ons. Raaak Personeel B.V. (hierna: ‘Raaak Personeel’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’) hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy serieus en behandelen persoonlijke informatie zorgvuldig en vertrouwelijk. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij ontvangen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kenmerkend zijn voor een individu (ook wel betrokkene genoemd) of die naar een individu (natuurlijke persoon) zijn te herleiden. Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens maar ook een telefoonnummer of gegevens over ras, godsdienst of gezondheid.
Raaak Personeel is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’). Raaak Personeel is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en stelt vast hoe en waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

In deze privacyverklaring komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
• Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
• Cookies en andere technologieën
• Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
• Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
• Beveiliging
• Welke rechten heeft u?
• Heeft u vragen of wenst u contact op te nemen?
• Wijzigingen privacyverklaring

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

• U heeft de informatie zelf aan ons verstrekt. Dit is (onder andere) het geval wanneer u reageert op een vacature.
• Wij krijgen uw persoonsgegevens via een platform of andere partij wanneer u er voor kiest om via die weg te solliciteren of u bij ons aan
te melden, bijvoorbeeld wanneer u LinkedIn gebruikt.
• De informatie wordt door ons gemaakt. Persoonsgegevens kunnen ook ontstaan doordat wij informatie vastleggen of analyses (laten)
maken. U kunt dan denken aan de aantekeningen die wij maken van gesprekken met u of de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van uw relatie met ons en/of uw handelen/verzoek zijn er verschillende activiteiten waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van die activiteiten, de soort persoonsgegevens die wij daarvoor (kunnen) verwerken, de doeleinden waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken en de grondslag waarop wij een beroep doen.


Nog in te vullen...

Deze versie is opgesteld in maart 2022

11. Expliciete toestemming
Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring stemt u expliciet in met hetgeen is opgenomen in deze verklaring.

12. Contactgegevens Raaak Personeel B.V.
Voor vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via:

Telefoonnummer: 085 486 52 02
E-mailadres: privacy@raaakpersoneel.nl
Bezoekadres: Edisonweg 12C, 2952 AD Alblasserdam

Ook als er sprake is van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via bovenstaande contactgegevens.